Kronotolk AB är den regionala förmedlingen i Kronoberg och ägs av personalen.
Historik
Grunden till företaget kommer från Växjö kommunala tolkförmedling som startades redan 1971, men som enligt beslut bantats ner mycket kraftigt. För att behålla den regionala kompetensen har vi tillsammans med tolkarna byggt upp en
regional tolkförmedling.
Våra utbildade tolkar får även flera uppdrag via andra förmedlingar där det ofta saknas tolkar. 

Lokaler
Administrationslokaler som medger att verksamheten kan anpassas till de behov som verksamheten kräver. Kontorsrum, kafferum, väntrum, telefonbås är skilda från varandra. Vi finns i Växjö centrum 3 minuter från stationen (se Karta).
 
Tolk- och översättarservice
Förmedlingen erbjuder service inom bland annat följande områden:
  • Tolktjänster (kontakttolkning, telefontolkning, bildtolkning)
  • Översättningar
  • Samhällsinformation
  • Affärstolkning och konferenser